Diverse lokalhistorisk materiale

 

 

Siden er avsatt til forskjellige typer materiale som tinglyste dokumenter, skiftedokumenter, skattemanntall m. m. En del kildemateriell egner seg ikke til publisering på egen hånd uten forklaring og sammenheng, noe av dette kan derfor finnes i bearbeidet form som mindre artikler eller småhistorier.

Skriftene er i en del tilfeller normalisert ved å utelate stor forbokstav i en del ord,

og det forekommer normalisering av boktavene IJ.

 

0000 - Avfotograferte kilder: Frogn fattigvesen protokoller

0000 - Båtbyggere

0000 - Falskmynteren Jon Davidsen på Jonsrud

1611 - Landskatt, manntall og flomsager

1612 - Landskatt, manntall og flomsager

1613 - Landskatt, manntall og flomsager

1614 - Landskatt, manntall og flomsager

1616 - Jordebok, Nesodden og nordre Frogn

1617 - Bygningsskatt, Nesodden og nordre Frogn

1617 - Krigsmunisjonspenger, Nesodden og nordre Frogn

1618 - Landskatt, manntall og flomsager

1619 - Bygningsskatt, Nesodden og nordre Frogn

1619 - Galeiskatt, Nesodden og nordre Frogn

1621 - Skatt av ødegårdsmenn, husmenn og tjenestedrenger

1625 - Skatt av ødegårdsmenn

1629 - Landskatt og skatt av drenger

1664 - Prinsessestyr 1664 - 1666

1668 - Prinsessestyr 1668 - 1669

1675 - Familieskatt (Familielandehjelp) 1675, 1676 og 1677

1676 - Proviantskatt

1676 - Arbeidspenger

1696 - Bønder som har kjørt korn til festningene

1697 - Nesodden unge mannskaper, militært manntall

1724 - Granerudstøen, skifte etter Ole Andersen

1734 - Kuås, om en gårdhandel

1736 - Fjeld, skjøte til Karen Jakobsdatter

1737 - Skifte etter Mari Engebretsdatter Lindebråte under Nord-Dal

1737 - To gård, bygsel til Hans Gundersen

1739 - Grøstad, bygselseddel til Søren Hansen

1740 - Gullerud, fletføring

1740 - Kopperud, bygselseddel

1740 - Granerudstøen, skifte med løsøreauksjon

1740 - Granerudstøen, bygselkontrakt

1741 - Berger, bygsel til Svend Karlsen

1741 - Krange, bygsel til Bent Hansen

1741 - Ildjernet, bygsel til Mathias Adamsen

1742 - Møkkerud, bygsel til Torger Paulsen

1742 - Granerudstøen panteobligasjon

1742 - Løes og Solberg med Blankemyr, pantsettelse

1742 - Musikantbevillinger

1742 - Ole Olsen Skuteruds morsarv i Haga i Ås og Rustad i Kråkstad

1744 - Skifte etter Aslak Jørgensen Bleksli under Røer

1745 - Grøstad, skjøte til Gunder Tostensen

1745 - Flateby, bygsel til Torger Paulsen

1745 - Rud, skjøte til Svend Larsen

1745 - Berger, løsøreaukson i boet etter Eskil Berger

1745 - Grisebu, løsøreauksjon i boet etter Simon Rasmussen Randers

1746 - Skuterud, avlyst obligasjon vedrørende Ole Olsens kjøp 1729

1746 - Skuterud, skjøte fra Ole Olsen til Peder Karlsen Berger

1746 - Ildjernet bygselseddel

1748 - Fjeld, Karen Jakobsdatter til sønn Hans Bjørnsen

1748 - Berger, bygsel til Svend Karlsen

1749 - Ildjernet, Berthe Bastiansdatter lånebrev

1749 - Møkkerud, skjøte fra Ole Bårdsen Agnor til Ole Larsen

1750 - Kai, om arvelodder etter Anders Bårdsen

1751 - Loftu, skjøte til Ole Jensen

1752 - Skau, kontrakt om arv

1754 - Skoklefaldstrand, avkall på arv

1755 - Granerud og Granerudstøen, bygselkontrakt

1756 - Møkkerud, delingsforretning

1762 - Høybråten av Hallangen, avkall på arv etter Thore Rasmusdatter

1764 - Alværn med Steilene og To gård, skjøter

1764 - Ildjernet panteobligasjon lånebrev

1765 - Garderbråten lånebrev

1765 - Hethøl under Digerud, leiekontrakt

1765 - Sandbukten av Hallangen, festeseddel

1765 - Utengen av Hallangen, skjøte

1765 - Ildjernet bygselseddel

1766 - Grisebu fredlysning av strandgrunn

1766 - Søndre Pollen av Hallangen, festeseddel

1767 - Granerudstøen, skjøte på husbygninger

1767 - Hallangen fredlysning

1772 - Alværn med Steilene, skjøte

1773 - Granerudstøen, skjøte på husbygninger

1773 - Dobbeltdrapet i Hallangspollen

1774 - Alværn med Steilene, skjøte

1774 - Sandbukten av Hallangen, festeseddel

1774 - Et regnskap over husmenn og tjenestefolk

1774 - Ildjernet bygselseddel

1774 - Spro skjøte og grunnseddel

1775 - Nesoddtangen skjøte

1776 - Ildjernet skjøte

1778 - Ildjernet bygselseddel

1778 - Skoklefald sagbevilling

1778 - Fredlysning Røer og Berger for jakt, hugst, barkeflåing og havning

1779 - Ildjernet, auksjonsskjøte til Henrik Tostensen Hoff

1779 - Ildjernet bygselseddel

1779 - Ildjernet auksjonsskjøte

1779 - Ildjernet pantobligasjon

1780 - Ildjernet bygselseddel

1783 - Fredlysning og jaktrett i søndre Nesodden

1783 - Fredlysning (jakt)

1783 - Alværn med Steilene skjøte

1783 - Håndtverkere i Nesodden

1783 - Kontra kontrakt

1785 - Størmyr av Hallangen skjøte og pantobligasjon

1785 - Ildjernet bygselseddel

1785 - Ildjernet skjøte på husbygninger m. m.

1786 - Kongebråten skjøte

1788 - Grøstadbråten brukskontrakt

1789 - Størmyr av Hallangen skjøte og pantobligasjon

1789 - Alværn med Steilene, Lalien og Strandemyr og To gård, skjøter

1791 - Just Henrik Røer, lånebrev i København

1793 - Rustad festekontrakt

1798 - Kirkevik lån med sikkerhet

1800 - Sandaker søndre, auksjonsskjøte

1803 - Blylaget (Haslum) skjøte på hus

1803 - Kongebråten auksjonsskjøte

1804 - Borgerskap, Svend Bakke på Ildjernet

1806 - skogstykket Brendingen og utenga Stormyr av Røer skjøter

1806 - Størmyr av Hallangen skjøte

1810 - Størmyr av Hallangen skjøte

1810 - Skifte etter klokkeren Gulbrand Larsen Myhre

1813 - Flatebybråten forlik om bruk av plass

1815 - Hokholt-Dammyra skjøte

1815 - Kontrakt om torvskjæring på Tomåsan med Christiania fattigkommisjon

1815 - Utengen grunnseddel

1817 - Kirkevik forpaktningskontrakt

1819 - skogstykket Brendingen og utenga Stormyr av Røer, skjøte

1819 - Løesbråten husmannskontrakt

1823 - Bekkbråten husmannskontrakt

1823 - Grønbogen festekontrakt

1823 - Nylenna husmannskontrakt

1826 - Baltsrud og Smedsrud kontrakt

1826 - Slotsbråten/Hytta festekontrakt

1827 - Beksrud husmannskontrakt

1827 - Kongebråten skjøte

1827 - Kongebråten festebrev

1827 - Kongebråten føderådskontrakt

1828 - Baltzrud skjøte

1828 - Skallerud husmannskontrakt

1828 - Skjærløkka husmannskontrakt

1829 - Tangelaget husmannskontrakt

1829 - Thorerhagen husmannskontrakt

1830 - Dammyra og Urianstad panterevers

1830 - Utengen panteobligasjon

1831 - Myggrønningen grunnseddel

1833 - Skifte etter husmann Nils Kristoffersen Svestadlabråten

1833 - Dammyra brukskontrakt

1833 - Sandbrekka husmannskontrakt

1834 - Grønlien husmannskontrakt

1834 - Slåbråten skjøte

1834 - Langebåt leiekontrakt og panterevers

1834 - Ildjernet skjøte på hus

1835 - Gjøfjeldbråten skifteforretning

1836 - Tuten skjøte

1838 - Hallangen fredlysnig av jakt og fiske

1840 - Østhagen kontrakt

1840 - Skifte etter Karen Frederikke Gundersdatter Fuglesangbråten

1840 - Skifte etter Olia Kristiansdatter, Sollia under Digerud

1840 - Nordbom husmannskontrakt

1840 - Nyborg/Fjeld skog kontrakt om tømmerdrift

1840 - Vestre Langfjeld skyldsetningsforretning

1841 - Karlstad brukskontrakt

1842 - Urianstad forpaktningskontrakt

1843 - Nesoddtangen kontrakt om jaktrett

1843 - Graneruddalen husmannskontrakt

1843 - Sandbrekka utpanting

1843 - Teigen festekontrakt

1844 - Damengen utpanting

1844 - Granerudstøen føderådskontrakt

1846 - Rødhullet festeseddel og skjønsforretning

1847 - Søndre Flaskebekk skjøte

1847 - Skifte etter Ingeborg Marie Bentsdatter Krange på Granerudlabråten

1848 - Brevikstrand panteobligasjon

1848 - Laksebogen husmannskontrakt

1848 - Smedsrud forpaktningskontrakt

1848 - Tjernhagen/Frognerhytta forpaktningskontrakt

1848 - Torget forpaktningskontrakt

1849 - Kirkevik forpaktningskontrakt

1849 - Granerudstøen skjøte

1850 - Flaskebekkbråten husmannskontrakt

1850 - Simenstuen grunnseddel

1851 - Brendengen brukskontrakt

1851 - Beksrud husmannskontrakt

1851 - Fjeldstrand deling og skyldsetning

1851 - Fjeldstrand skjøte

1854 - Kastet under Mellom-Dal husmannskontrakt

1854 - Kallestad husmannskontrakt

1854 - Fagerås husmannskontrakt

1854 - Tjernshaugen husmannskontrakt

1855 - Fjeldstrand skjøte

1855 - Kastellet husmannskontrakt

1856 - Flaskebekkbråten husmannskontrakt

1856 - Skoklefaldstrand husmannskontrakt

1856 - Glennestrand husmannskontrakt

1857 - Åsland husmannskontrakt

1857 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt

1857 - Løkka husmannskontrakt

1857 - Nylenna husmannskontrakt

1857 - Skredderstuløkka bygselkontrakt

1858 - Flaskebekkbråten avlyst husmannskontrakt

1858 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt

1858 - Lalien husmannskontrakt

1858 - Sørli husmannskontrakt

1858 - Hesteløkkbunnen festekontrakt

1859 - Krøkleodden forpaktningskontrakt

1859 - Kvistemyr husmannskontrakt

1859 - Smedsrud husmannskontrakt

1859 - Putten under Garder husmannskontrakt

1859 - Søndre Langøy bygselkontrakt

1861 - Lalien husmannskontrakt

1861 - Urianstad og Persilengen deling og skyldsetning

1863 - Kirkeroen (av Urianstad) forpaktingskontrakt

1863 - Jonsrud husmannskontrakt

1864 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt

1865 - Furuholt skjøte

1865 - Fundingrudhagen husmannskontrakt

1866 - Granerudstøen skyldsetnings og delingsforretning

1866 - Krøkleodden auksjonsskjøte

1866 - Sørbybakken skjøte

1866 - Svenskerud skjøte

1867 - Oksval husmannskontrakt

1868 - Åsen under Glenne husmannskontrakt

1868 - Kallestad husmannskontrakt

1871 - Solia/Feierhytta husmannskontrakt

1872 - Sørbybakken execution

1872 - Urianstadbråten deling og skyldsetning

1873 - Tjernhagen/Frognerhytta skadesløsebrev

1874 - Granerud nordre forpaktningskontrakt

1874 - Granerud nordre testamente

1874 - Fjeldstrand erklæring om anleggelse av dampsag

1874 - Svenskerud skjøte

1875 - Svenskerud skjøte

1875 - Søndre Jaer kontrakt

1875 - Sørbybakken skjøte

1878 - Sandakerløkken delings og skyldsetningsforretning

1878 - Sandakerløkken skjøte

1878 - Sandbakken husmannskontrakt

1879 - Nordre Kallestad husmannskontrakt

1880 - Skifte etter Johan Wilhelmsen på Saltboden under Solberg

1881 - Orebukt forpaktningskontrakt

1881 - Orebråten under Holt skjøte på nye hus

1881 - Saltboden skylddeling

1882 - Svenskerud skjøte

1882 - Brendengen execution

1884 - Berget, Ellingstad og Holen av Røer, deling og skyldsetning

1884 - Solberghagen - jakten "Miliane" (båthandel)

1885 - Langemyr husmannskontrakt

1886 - Kjensli under Nord-Dal, auksjon ved Frogn fattigvesen

1887 - Sønderstøen, auksjon ved Frogn fattigvesen

1887 - Stokholm husmannskontrakt

1887 - Løkke festeseddel

1888 - Svenskerud skjøte

1888 - Garderengen, auksjon ved Frogn fattigvesen

1888 - Kastet, auksjon ved Frogn fattigvesen

1889 - Nordre Kallestad husmannskontrakt

1889 - Sønderstøen forpaktningskontrakt

1889 - Kastellet under Nord-Dal pantobligasjon

1890 - Brendengen forpaktningskontrakt

1891 - Folketelling for Nesodden hovedsogn og nordre Frogn

1893 - Borkestua under Gullerud, auksjon ved Frogn fattigvesen

1894 - Kastellet under Nord-Dal, auksjon ved Frogn fattigvesen

1894 - Skydsrud nedre under Holt husmannskontrakt

1895 - Røer nedre forpaktningskontrakt

1895 - Fattighuset på Garder, auksjon ved Frogn fattigvesen

1897 - Kopperud, auksjon ved Frogn fattigvesen

1897 - Elgjarnes execution

1897 - Hokholt-Dammyra hevdsdom

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net