Personvern på tjernshaugen.net

 

 

Redaksjonen legger følgende retningslinjer for personvern til grunn :

 

  1. Siden skal ikke legge ut materiale som kan være støtende eller kompromitterende.
  2. Siden skal ikke omtale eller legge ut foto av personer som er live.
  3. Avvik fra forrige punkt skal godkjennes av den det gjelder i hvert enkelt tilfelle.

 

Eventuelle spørsmål rettes til redaksjonen på e-post webmaster@tjernshaugen.net

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net