Kilder

 

 

Dette er en opplisting av kilder på generell basis.

Der det i senere utgivelser av f. eks. slektsrekker og anetavler finnes mer kompliserte forhold m.t.p kildebruk og årsakssammenhenger vil brukte kilder bli oppgitt sammen med det publiserte materialet, i tillegg til å sammenføyes med listen nedenfor.

 

Kilder generelt:

 

Digitalarkivet: scannede kirkebøker for hele landet

Digitalarkivet: folktellingene for 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910

 

 

Litteratur:
 
Berner: Nesodden Herred
Bjerklund: "Fundingrud Østre, gårds og slektshistorie"
Fladby, Rolf : Lier Bygdebok, Gårdshistorien
Frogn Bygdebokverk bind 2
Jacobsen, Aslaug: Aner og Ættlinger
Lorentzen: "Fra Nesoddkystens Historie" 
Lorentzen "Historien om Fjellstrand" 
Myckland: Gårdshistorien, Frogn Bygdebok
Nesoddens Historie bind 1
Nesoddens Historie bind 2
Turtumøygard:"Stedsnavn i Skogen på Nesodden" 
Vik: "Bakenfor gamle dager": "Hvor bodde egentlig Fanden?" og "Hadde jeg bare fått Hans Halvorsen" 
Ås bygdebok bind 1 og 2 
Kråkstad bygdebok

 

Andre kilder:
 
Bexrud, Sverre: anetavle 
Hokholt, Knut A: anetavle 
Nesodden kommunearkiv: Communionsprotocol/Nattverdsprotokoll for Nesodden
Nesodden kommunearkiv: Skoleprotokoll/skoledagbøker for Nesodden
Statsarkivet i Oslo: folketelingen 1891 
Tjernshaugen, Gunnar: slekthistorie om farslinjen 

 


Muntlige kilder: 

 

Engebakken, Borghild ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Eriksen, Thorleif ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Fossum, Solveig ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Garder , Ella ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Huseby, Kåre ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Tjernshaugen, Karl ( om slektsforholdene rundt Karoline Amalia "Malla" Hansen )
Tjernshaugen, Astrid ( om slektskapsforhold på fars og morssiden )

 


Nettsider:

 

Trygve Viks slektskort "Folloslekt" på  Ski Slektshistorielags nettside http://www.skislekt.no/Follosl.htm
Vigerust, Tore H: Borgerskapet i Christianias ladesteder Son, Hølen, Husvik, Hvitsten, Drøbak og Ildjernet 1680-1730 (lister), vigerust.net, 

DIS-Norge, gravminner i Norge. http://www.disnorge.no/gravminner/index.php 
Digitalarkivet: Emigrantlister for Kristiania og Oslo. http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&katnr=5&emnenr=&aar=&dagens=&fylkenr=3
RHD/Universitetet i Tromsø: Skattematrikkelen for Nesodden 1886
Debattnr. 35960 Digitalarkivets brukerforum, Rolf A Røkeness, Kolsås, om Kjaglia i Bærum
Debattnr. 52863 Digitalarkivets brukerforum, Astrid K. Natvig, Lier, om Fjulsrud i Hole
Debattnr. 36383 i Digitalarkivets brukerforum om Høyby og Haga, Røysum m.m.: Per Jacob  Desserud, Løvika, 6013 Ålesund, per.desserud@helse-sunnmore.no 
Debattnr. 36385 i Digitalarkivets brukerforum om Rya, Grinæker m.m.: Svein Arnolf Bjørndal
Sørkedalens bosettingshistorie av Erik L. Grøttum, http://www.ager.no/Sorkedalen/
Brynjulf Langballe's family tree , geneanet.org, (Kjaglia, Isi og Solberg i Asker og Bærum)
Randolf Gaarder, FamilySearch, (Frogner, Levre, Isi, Hauger, Berger og Venås i Bærum)
Christian J. Sundby: Rullestads Historie, http://home.no.net/ifuruset/21/Rullestad/rullestads_historie2007.htm
Alf Christophersen, http://folk.uio.no/achristo/fanden1.htm

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net