Opphavsrett til materiale på tjernshaugen.net

 

 

Innholdet på tjernshaugen.net tilhører tjernshaugen.net, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

 

tjernshaugen.net har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra tjernshaugen.net.

 

Unntak gjelder for enkelstående eksemplarer til privat, ikke-kommersiell bruk.

 

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, eksempelvis fotografier, tekster eller øvrige elementer.

 

tjernshaugen.net tillater bruk av pekere til tjernshaugen.net, forutsatt at det er pekere til hele nettsider uten tillegg eller endringer.

 

Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer eksempelvis fotografier.

 

Kopiering eller nedlasting i strid med tjernshaugen.nets rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Webmaster på e-post webmaster@tjernshaugen.net.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net